Logo

Projektledning/Projekteringsledning


Projektledning/Projekteringsledning

Vi kan ansvara för projektledning för hela byggprojekt, som projektledare är man spindeln i ett nätet med fantastiskt rollspel mellan beställare - byggherre, entreprenörer (byggentreprenörer, vvs-entreprenörer, elentreprenörer, markentreprenörer och specialentreprenörer), arkitekt/konstruktören, VVS-konsult, elkonsult och den kontrollansvarige
I projektledningen kan ingå projekteringsledning, anbudsförfarande, upphandling, kostnadsstyrning, byggledning, installationssamordning.
Vi kan även ta på oss att utföra delar av projekt.
Kontakta oss för mer info


TOP