Logo

Om Företaget


Byggcity Byggconsult

Har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnadskonstruktioner. Allt från bostäder, kontor, och industribyggnader.
Vi har erfarenhet av byggadministration omfattande kontrollansvar enligt nya PBL, projektering, byggledning och byggarbetsmiljösamordnare både projektering och utförande.
Vi utför också upphandlingar.
Alltsedan den nya PBL har vi arbetat som kontrollansvariga i ett flertal projekt av varierande storlek och komplexitet.

Historia och medarbetare

Byggcity Byggconsult med säte och kontor i Trelleborg drivs av två brödar som är med från första kontakt fram till färdigt projekt.
Konceptet har växt fram genom medarbetarnas mångåriga erfarenheter från byggbranschen med start redan under 1980-talet.

Lars Bohlin

Startade min karriär i byggbranschen i mitten på 80-talet och haft ledande befattning sedan början av 90-talet.
Med denna bakgrund är jag väl insatt i de flesta typer av byggnader så som nyproduktioner, ombyggnader, tillbyggnader, villor, flerfamiljshus och industrifastigheter.
Dessa roller jag haft under mina år, har gett mig ovärderliga kunskaper att hantera de problem som byggherrar, entreprenörer och leverantörer ställs inför i ett modernt byggande.


Per Bohlin

Sedan slutet av 90-talet har jag varit delaktig i villor, kontor- och industribyggnader, flerfamiljshus, om- och tillbyggnader.
Jag har jobbat med projektering, arbetsledning, inköp och planering. Gillar att sitta som spindeln i nätet och jobba mellan beställare, byggherre, entreprenörer och leverantörer.
De senaste åren har jag varit delaktig i arbetsmiljöfrågor som berör byggarbetsplatser.

Utbildningar

Kontrollansvarig enl. nya PBL Behörighetsnivå N
Byggarbetsmiljösamordnare P-U  Behörighetsnivå K
Entreprenadbesiktning juridik  
Entreprenadbesiktning metodik  
Konsumententreprenader  
Säkert vatten Regler VVS installationer


TOP