Logo

Genom vår kompetens fungerar vi som din förlängda arm när det gäller både stora och små byggprojekt.
Ta gärna del av vårt infoblad som Ni kan ladda ner här


Målsättning

Byggcitys Byggconsult erbjuder byggherrar och andra aktörer i
byggbranschen kvalificerade konsulttjänster inom alla slags
byggentreprenaderoch projekt.

small

Våra Tjänster

Kontrollansvarig enligt nya PBL Projektledning/Projekteringsledning
Byggarbetsmiljösamordnare Arbetsledning
Upphandlingar  

small

TOP