Logo

Byggarbetsmiljösamordnare


Byggarbetsmiljösamordnare

Under tiden som huset byggs är tomten en arbetsplats. Som byggherre har du enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen. De åtgärder och den planering som görs för att säkerställa att lagens krav följs ska redovisas i en arbetsmiljöplan
Från och med 1 januari 2011 måste Byggherren utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, dels för utförandet av arbetet.
Vi har kompetensen för både projektering och utförande (Bas P och Bas U)
Kontakta oss


TOP